Fruit

Fruit

De ACT-producten zijn uitgebreid getest. Deze testen zijn gedaan zowel intern op onze eigen Research & Development afdeling en in de praktijk in bijvoorbeeld opslaglocaties en tijdens transport. De testen laten zien dat de houdbaarheid van het fruit met ten minste 50% (± 4 dagen) wordt verlengd.

Ethyleen is een natuurlijk voorkomend ‘rijpingsgas’ dat onder andere door de meeste vruchten wordt geproduceerd gedurende het rijpingsproces. Het hoge gehalte aan ethyleen in de lucht rondom deze rijpende vruchten kan overige vruchten, die gevoelig zijn voor het gas, beschadigen. Voorbeelden van dit soort beschadigingen zijn het verliezen of verkleuren van bladeren, en ook dat de vrucht zelf bijvoorbeeld geler, bruiner, of valer wordt. Bovendien worden de vruchten zacht, verliezen ze hun smaak en beginnen ze eerder met rotten of het vormen van smet.

 

 

 

 

 

 

 

Vooral gedurende opslag en transport kan ethyleen een groot probleem vormen, gezien vruchten meer ethyleen produceren in stressvolle situaties, zoals bijvoorbeeld gedurende donker transport. Bovendien neemt de ethyleen productie ook toe wanneer een vrucht al enigszins beschadigd is. Het controleren van de hoeveelheid ethyleen waar uw vruchten aan worden blootgesteld kan de levensverwachting dus aanzienlijk verlengen.